O NÁS

O Kdo jsme

- Jsme advokátní kancelář, poskytující právní služby již od roku 1996 a to jednotlivými samostatnými advokáty. Právní služby poskytujeme v rozsahu generální praxe. Jinými slovy to znamená, že se na nás můžete obrátit s každým svým problémem a my pro Vás najdeme účinné řešení, ať již půjde o Vaši momentální životní nebo podnikatelskou situaci.

O Co nabízíme

- Poskytujeme právní konzultace a porady, vytváříme právní rozbory, sepisujeme smlouvy a jiné listiny, připravujeme podání, zastupujeme klienty při jednáních s protistranou či obchodními partnery, jakož i v řízeních před soudy a správními orgány, to vše v českém a anglickém jazyce. Nabízíme též možnost advokátní úschovy či ověření pravosti podpisu. Stálým smluvním klientům poskytujeme "ad hoc" právní služby a konzultace (i po e-mailu a telefonu).

- Klientům z řad fyzických i právnických osob nabízíme právní služby v celé šíři soukromého (občanského, obchodního, rodinného, pracovního, směnečného) a veřejného (správního, trestního) práva. Specializujeme se též na problematiku insolvenčního (dříve konkursního) řízení. Spolupracujeme s několika exekutory a notáři a jsme tak schopni zajistit našim klientům kompletní vyřízení jejich záležitosti.

O Za kolik

- Odměna za námi poskytované služby je zpravidla sjednána dohodou podle složitosti věci a rozsahu poskytnutých služeb a to v podobě hodinové odměny, úkonové odměny, paušální (měsíční) odměny, úkolové odměny (za vyřízení celé věci) či podílové odměny (procentem z výsledku věci). Není-li odměna dohodnuta některým z uvedených způsobů, řídí se její výše vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů. Smluvním klientům nabízíme výhodné smluvní sazby za právní služby.

Česky | English Copyright Advokátní kancelář Novický & Mejzlík (c) 2009-2022